Školenia:

1. Obsluhy zdvíhacích zariadení a viazačov bremien

2. Obsluhy tlakových zariadení a kuričov kotlov

Oprávnenie pre obsluhu zdvíhacích zariadení v rezorte Inšpekcie práce

obr.

Oprávnenie pre obsluhu tlakových zariadení v rezorte Inšpekcie práce

obr.

Oprávnenie pre obsluhu tlakových a plynových zariadení v rezorte Ministerstva dopravy

obr.