Revízie a opravy zdvíhacích zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy zdvíhacích zariadení vykonávajú naši odborní pracovníci na základe niekoľkých oprávnení našej firmy v civilnom, železničnom a vojenskom rezorte. Špecializujeme sa na všetky druhy žeriavov, prekladače kontajnerov, pohyblivých pracovných plošín, kladkostrojov, vrátkov, zdvihákov, hydraulických rúk, zadných čiel automobilov, zvisle posuvných brán, vyrovnávacích mostíkov, pohyblivých schodov, chodníkov, vlekov i zábavnej a javiskovej techniky. Vykonávame kontroly prostriedkov pre zavesenie a uchopenie bremena. Dodávame všetky druhy viazacích a zavesovacích prostriedkov. Spolupracujeme s niekoľkými výrobcami zdvíhacej techniky, medzi ktoré patrí Dhollandia, Elba, Nordia, Strojtex, Hörman, Balkancar, KPK, atď.
Oprávnenie na činnosť v rezorte inšpektorátu práce:
Your image
Your image
Poznámka: Na základe zákona č. 136/2010 čl. XXXII je dĺžka platnosti oprávnenia neobmedzená

Oprávnenie na činnosť v rezorte Ministerstva dopravy:

zDVíHACIE ZARIADENIA OPRáVNENIE
zDVíHACIE ZARIADENIA OPRáVNENIE

Oprávnenie na činnosť v rezorte Ministerstva obrany:

Obrázok