Revízie a opravy plynových zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy plynových zariadení vykonáva náš odborný pracovník na základe oprávnenia. Špecializujeme sa na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových kotlov, plynovodov, regulačných staníc o tlaku do 400 kPa a plynových spotrebičov.
Oprávnenie na činnosť v rezorte inšpektorátu práce:
Your image
Poznámka: Na základe zákona č. 136/2010 čl. XXXII je dĺžka platnosti oprávnenia neobmedzená