Revízie a opravy elektrických zariadení

Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy elektrických zariadení vykonávajú naši odborní pracovníci na základe oprávnenia. Naša firma sa špecializuje na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení budov, žeriavov, plošín, zdvihákov, zvisle posuvných brán, javiskovej techniky, kompresorov, elektrických zariadení kotolní, dotláčacích staníc, vodární, pracovných strojov, ručného náradia pohyblivých prívodov a pod.. Vykonávame opravy, prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
Oprávnenie na činnosť v rezorte inšpekcie práce:
Your image
Poznámka: Na základe zákona č. 136/2010 čl. XXXII je dĺžka platnosti oprávnenia neobmedzená